Samba & de Jong

  • Naam vereniging: Praktijk Samba en de Jong
  • Soort activiteit/sport: Begeleiding bij (hoog)begaafdheid en hooggevoeligheid
  • Contactpersonen: Wendy Samba en Marloes de Jong
  • Mailadressen: info@sambadejong.nl
  • Telefoonnr. 06-83654673
  • Website: www.sambadejong.nl

Snel denken, veel vóór je kunnen zien in je verbeelding, gevoelig zijn voor wat er allemaal om je heen gebeurt…
(Hoog)begaafdheid en hooggevoeligheid zijn handige eigenschappen, als je weet hoe je ze in je leven kunt gebruiken…
Maar soms is snel denken of gevoelig zijn helemaal niet fijn en kun je wel wat steun gebruiken. Wij bieden begeleiding aan, zowel op psychosociaal
gebied als didactisch (leren leren). Voor kinderen die in het huidige schoolsysteem te kort komen en eens op een andere manier willen leren over
uitdagende onderwerpen, is er ‘de ontdekklas’. In de ontdekklas ontdek je tegelijkertijd meer over jezelf.