Wie zijn wij

Wat is een kulturhus?

Het idee van het Kulturhus komt uit Denemarken. Het gaat om zogenaamde multifunctionele voorzieningen waarin diverse organisaties, zowel professionele als vrijwilligersorganisaties van een dorp of buurt samenwerken binnen een gebouw. En dit vanuit het idee dat de verschillende gebruikers elkaars activiteiten kunnen versterken.

Het Kulturhus Beek vormt sinds 12 september 2006 het multifunctionele mid-delpunt in de kern Beek van de gemeente Ubber-gen. Verschillende gebrui-kers: professionele organisaties, zoals de kin-deropvang, gehandcaptenopvang, bibliotheek en woningbouwvereniging vormen samen met vrijwilligersorganisaties het kloppend hart van het gebouw. Het Kulturhus is een gebouw dat leeft en moet leven voor de bevolking van de gemeente Ubbergen!

Het is een gebouw waar jong en oud terecht kan voor informatie en advies, cultuur en educatie, sport en bewegen en niet te vergeten ontmoeting en ontspanning. De kracht van het Kulturhus Beek is dat heel veel verschillende