• Naam vereniging: Kwiek Actieve Leefstijl
  • Soort activiteit / sport: sport en spel, nordic walking, sportief wandelen, badminton, bewegen op muziek met pilates-oefeningen.
  • Naam contactpersoon: Secretariaat Kwiek Actieve Leefstijl
  • Email contactpersoon: kwiekal@kpnmail.nl 
  • Telefoonnummer contactpersoon: 06 15586944
  • Website: www.kwiekactieveleefstijl.nl
  • Korte omschrijving van de activiteit en voor wie deze bedoeld is (doelgroep):

KWIEK Actieve Leefstijl is de unieke sportvereniging voor senioren (50-plussers) in de gemeente Berg en Dal voor gezond bewegen, sport en spel. De vereniging wil mensen van boven de vijftig stimuleren elke week regelmatig onder deskundige leiding van gespecialiseerde docenten te bewegen en te sporten. Op deze manier kunnen lichamelijke en geestelijke klachten worden voorkomen of beperkt. Het helpt allemaal mee om je fitter te gaan voelen. De ontspannen en gezellige sfeer tijdens en na de lessen bevordert tevens het sociale contact tussen leeftijdgenoten.