Kalorama ’t Kulturhus

Het Kulturhus in Beek is een multifunctionele voorziening. Kalorama is een van de vaste gebruikers van dit gebouw. In het Kulturhus biedt Kalorama Dagbehandeling voor doofblinden en Inloop en ontmoeting.

Inloop en ontmoeting

Inloop en ontmoeting in ’t Kulturhus biedt een gestructureerd dagprogramma met actieve en recreatieve activiteiten gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl. U kunt deelnemen aan groepsactiviteiten en individuele activiteiten of gezellig binnenlopen voor een kopje koffie of thee. U kiest zelf waar u zin in heeft en wat bij u past. Tussen de middag is er altijd een mogelijkheid om samen te lunchen tegen een vaste vergoeding. Het programma wordt aangeboden door een activiteitenbegeleider die wordt ondersteund door vrijwilligers.

Inwoners van de gemeente Berg en Dal kunnen elkaar op verschillende momenten in de week ontmoeten voor een kopje koffie, om samen te eten of deel te nemen aan activiteiten. Zo ontstaan ontmoetingen en nieuwe contacten. We willen hiermee bereiken dat ook kwetsbare inwoners zelfstandig en met behoud van regie kunnen blijven wonen in hun eigen wijk of kern.

In de gemeente Berg en Dal biedt Kalorama diverse dagactiviteiten aan op meerdere locaties aan. Wij noemen dit Inloop en ontmoeting

Voor wie is de Inloop en ontmoeting bedoeld?

Inloop en ontmoeting van Kalorama is mogelijk voor alle inwoners in de gemeente Berg en Dal die zelfstandig wonen en behoefte hebben aan activiteiten die niet alleen gezellig maar ook zinvol zijn

Gevarieerd dagprogramma

Inloop en ontmoeting biedt een gestructureerd dagprogramma met actieve en recreatieve activiteiten gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl. U kunt deelnemen aan groepsactiviteiten en individuele activiteiten of gezellig binnenlopen voor een kopje koffie of thee. U kiest zelf waar u zin in heeft en wat bij u past. Tussen de middag is er altijd een mogelijkheid om samen te lunchen tegen een vaste vergoeding.

Het programma wordt aangeboden door een activiteitenbegeleider die wordt ondersteund door vrijwilligers.

Ondersteuning mantelzorgers

Voor mantelzorgers is Inloop en ontmoeting ook een uitkomst. Als degene voor wie zij zorgen naar de Inloop en ontmoeting is, komen zij meer aan zichzelf toe. Hierdoor kunnen zij met een gerust hart gaan werken, sociale activiteiten ontplooien of het huishouden doen, maar ook gewoon even energie opdoen.

Waar en wanneer

Wij bieden Inloop en ontmoeting aan op verschillende locaties in de gemeente:

• Kulturhus in Beek op maandag, woensdag en vrijdag van 09:30 – 15:30 uur

• Dorpshuis de Sprong in Ooij op woensdag en vrijdag van 09:30 – 15:30 uur

• Dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal op woensdag en vrijdag van 09:30 – 15:30 uur

De Inloop en ontmoetingsgroepen zijn vrij toegankelijk. U kunt gebruik maken van het voor u dichtstbijzijnde Inloop en ontmoetingspunt, maar u kunt ook bij andere Inloop en ontmoetingspunten terecht.

Meer informatie

• Inloop en ontmoeting is een samenwerking tussen de gemeente Berg en Dal en Kalorama;

• voor Inloop en ontmoeting heeft u geen indicatie van het CIZ of beschikking van de gemeente nodig;

• u betaalt geen Eigen Bijdrage aan het CAK;

• voor maaltijden en activiteiten kan een eigen bijdrage gevraagd worden.

Voor algemene vragen over aanmelding kunt u contact opnemen met het cliëntbureau van Kalorama. Wij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (024) 684 77 77 of via e-mail: clientbureau@kalorama.nl

Deeltijdbehandeling doofblinden

Deeltijdbehandeling doofblinden is een samenhangend aanbod van behandeling, begeleiding, activiteiten en lotgenotencontact. Dit bieden wij aan in ’t Kulturhus in Beek. Naast de locatie in Beek is er ook een deeltijdbehandeling in Deventer en in Utrecht. Hier werken we samen met collega zorgaanbieder Kentalis.

Specialistische behandeling

• (diagnostisch) onderzoek, consult en advies

• diverse trainingen

• interventies gericht op de psycho-sociale aspecten van doofblind zijn

• interventies gericht op compenseren dan wel omgaan met de beperking

• medebehandeling voor mantelzorgers, familie, verzorgenden

Specialistische begeleiding

• begeleiding bij het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren

• groepsbijeenkomsten ter voorkoming van vereenzaming

• inslijpen van aangeleerde communicatievaardigheden

Gespecialiseerde activiteitenbegeleiding

De gespecialiseerde activiteitenbegeleiding is een onderdeel van het Centrum voor doofblinden en biedt mogelijkheden voor gespecialiseerde dagbesteding. De activiteiten worden georganiseerd voor bewoners uit de woonvoorziening maar ook voor cliënten die gebruik maken van de revalidatie of deeltijdbehandeling. De activiteitenbegeleiding gaat samen met u op zoek naar een passende invulling van uw dagbesteding. U kunt denken aan activiteiten zoals vorming, educatie, arbeidsactivering, creatieve ontplooiing, sportbegeleiding en ontspanning.

Kalorama ’t Kulturhus

Roerdompstraat 6e

6573 BH Beek (Berg en Dal)