Missie en visie
De Stichting Kulturhus Beek is verantwoordelijk voor het besturen en beheren van het Kulturhus. Het Kulturhus is een ontmoetingsplek en een sociaal-culturele maatschappelijke voorziening in het hart van Beek, waarin in de meest brede zin (van huisvesting via facilitair tot programmatisch) faciliteiten worden geboden voor tal van maatschappelijke activiteiten (professioneel en vrijwillig) voor, door en in verbinding met de Beekse gemeenschap. Het Kulturhus wil een vriendelijke, uitnodigende, open en betrokken speler zijn in het sociaal-maatschappelijke Beekse verkeer.
Kernwaarden

Vriendelijk: gebruikers en bezoekers van het Kulturhus voelen zich er te allen tijde welkom en op hun gemak.
Uitnodigend: een plek die mensen aantrekt en waar ze iets van hun gading kunnen vinden.
Open: voor ideeën, initiatieven en mensen die mee willen doen en transparant in ons handelen.
Betrokken: verbonden met het wel en wee van de Beekse gemeenschap.
Verbindend: samen met de gemeenschap van Beek verder werken aan de ontwikkeling van het Kulturhus.

Het bruisend hart van Beek

Doe je mee?

Bestuursleden

Liny Toenders (voorzitter)

Maryan de Boer (secretaris)

Kelly van Driel (penningmeester)

Guido van het Erve (gebouw)

Wilbert van Boldrik (gebouw)

Voor contact mail naar: ltoenders@planet.nl